Sunday, February 11, 2018

1916: DS BRINK OF TØNSBERG


1916: OM TORPEDERINGEN AV DS BRINK
Rapport om den tyske torpederingen av DS Brink i 1916 utført av den tyske undervannsbåten U 48.
INNLEDNING
Året er 1916. Den første verdenskrig begynte i 1914. Norge vil ikke delta i striden mellom de stridene nasjonene. Landet ville føre en klar nøytral politikk overfor partene samt unngå å bli dratt inn i militære konflikter. Full nøytralitet for landet var den offisielle norske og svenske politikken. Norge og Sverige sendte en felles nøytralitetserklæring allerede tre dager etter den engelske krigserklæringen den 4.august 1914.
Statsminister Gunnar Knudsen fra partiet Venstre satt som statsminister under hele krigen. Ingen samlingsregjering ble dannet fordi Venstre avviste forslagene om en samlingsregjering. Utenriksminister var Nils Claus Ihlen.
Viktig for Norge å unngå et militært engasjement i striden samt kunne fortsette å handle med alle stridene parter. Mot slutten av 1800 tallet utgjorde skipsfartens inntekter nesten halvparten av landets utenrikshandel.
Fordi Norge er avhengig av import av kull fra Storbritannia til norsk industri, må landet forhandle med britene om betingelser for videre import. Norge blir presset av britene til å inngå en hemmelig avtale om handel.
INNHOLDET I DEN HEMMELIGE AVTALEN MELLOM NORGE OG STORBRITANNIA
Storbritannia krevde at Norge stoppet eksport av metaller og fisk til Tyskland. Dersom ikke Norge godtok kravene ville import av kull fra Storbritannia til norsk industri opphøre. Britene fikk innfridd sine krav. Dessuten fikk britene full kontroll over norsk skipsfart og varetransport under den første verdenskrig.
Avtalen var hemmelig. Likevel må vi anta at tyskerne forstod eller var kjent med innholdet i avtalen fordi de kunne registrere norsk handelsvirksomhet med Storbritannia som ikke var til fordel for Tyskland. Viktig å minne om Norges avhengig av Storbritannia for å forstå Tysklands aktive u-båt aksjoner mot norske handelskrig som seilte til og fra Storbritannia.
NORGES REDERFORBUND I 1914- 1918
Den norske regjering gav Norges Redeforbund frie tøyler til å gjennomføre den hemmelige avtalen mellom Norge og Storbritannia – i all hemmelighet.
En avtale som viser at Norge ikke førte den offisielle nøytralitetspolitikken som var erklært gjeldende fra 1914. Britene kunne rekvirere norske skip etter avtale.
ÅRET 1916 – TØNSBERG – KONRAD ARTHUR JOHANSEN TIL SJØS
Han er 18 år og rastløs. Han kommer fra en familie hvor mange er sjømenn. Hans far er utdannet stuert. Hans onkel er styrmann. Den første båten han mønstrer på er DS Brink som tidligere hadde navnet DS Folsjø. Han har ingen erfaring som sjømann. Året er 1916 og den første verdenskrig har vart noen år. Derfor vet han hva han går til når han forlater Tønsberg. Norske skip fører last fra Arkhangelsk til England. Derfor er tyske u-båter meget aktive i dette farvannet langs norske kysten.
DS BRINK – NOEN OPPLYSNINGER OM SKIPET
DS Brink var ikke skipets opprinnelige navn. DS Folsjø var skipets navn frem til 1916. DS Folsjø ble bygd 1896 i Newcastle, England av Wood, Skinner & Co, Ltd. Oppført som eier og reder er skipsreder Alf Monsen fra Tønsberg. I 1915 ble skipet solgt til A/S Brink ved rederiet Nilssen & Sønner, Ørsnes, Tønsberg. Type skip: Dampskip. Stykkgods. Bruttotonnasje: 1.391 og nettotonnasje: 839. Dødvekt: 2.270.
I 1916 heter skipets kaptein, Laurits Andersen. Matros på skipet er Konrad Arthur Johansen. Førstestyrmannen heter Hans Magnus Hansen(29år).

U 48 – TYSK UNDERVANNSBÅT – NOEN OPPLYSNINGER OM BÅTEN
I begynnelsen av krigen hadde Tyskland 20 undervannsbåter. U 43 er betegnelsen på båttypen U 48. 8 båter ble bygd av typen U 43 ved Kaiserliche Werft i Danzig. U-båten er utstyrt med 6 torpedoer og en 88mm dekkskanon. Mannskaper utgjør 36 menn. Type motor: Diesel. Båten kan gå ned på 50 meters dybde.
U 48 ble bygd i 1915. Båten ble den 22.april 1916 til 9.mars 1917 ledet av Kptlt. Berndt Buss. Fra 10.mars 1917 til 16.mars 1917 ble båten styrt av Hinrich Hermann Hashagen. Fra 17.mars til 24.november 1917 hadde Kptlt Karl Edeling kommandoen.
U 48 under ledelse av kapitanleutnant Berndt Buss ,senket  U 48 19 skip, skadet 1 skip og tok to skip som krigsbytte. Berndt Buss ble dekorert med Jernkorset annen klasse og Jernkorset første klasse. Han var født 12.september i 1882 og døde den 9.mars 1917 i den Engelske kanal. I 1901 vervet han seg til den tyske marinen. Utnevnt til Kapitanleutnant  22.mars 1913.
Berndt Buss senket ikke bare DS Brink. Her er listen over norske skip som han senket fra 4.oktober 1916 til 7.mars 1917.
-4.oktober 1916: DS Brink
-7.januar1917: Borgholm
-8.januar 1917: Tholma
-12.januar 1917: Vestfold
-16.januar 1917: Esperance
-7. mars 1917:Navarra
I 1917 har Tyskland 150 undervannsbåter. Fra februar til utgangen av 1917 senket tyske u-båter totalt 2566 skip. Av disse skipene var 423 norske.
U 48 senket i alt 34 skip. U 48 grunnstøtte ved Goodwin Sands. Mannskapet åpnet bunnventilene og forlot u-båten. 19 tyske sjømenn ble drept i striden og 22 overlevde.

DS BRINK: REFERAT FRA SJØFORKLARINGEN AVGITT ETTER SENKINGEN AV DS BRINK
Sjøforklaringen fant sted i Byfogdkontoret i Tønsberg 14.oktober 1916. Fordi skipets journal gikk tapt med skipet, gir kaptein Laurits Andersen en egen rapport om senkingen av skipet. Søndag den 1.oktober 1916 forlot DS Brink Onega i Russland kl 0600. Skipets kurs er satt mot Hull i England. Lasten består av planker og bord. Lods blir brukt til Cap Orlow hvor han forlot skipet kl 1500. Været: Det blåser opp til frisk vestlig bris. Mandag den 2.oktober kl 1600 blir skipet stoppet av et engelsk vaktskip som advarer mot miner i farvannet. DS Brink ble beordret å gå til ankers for natten ved Cap Orlow. Tirsdag den 4.oktober blåser det opp til stiv kuling med snødekke. Kl 16.30 dukket plutselig opp en tysk u-båt på DS Brinks babord side. Stoppsignal heises på den tyske u-båten og 3 skudd blir avfyrt fra u-båten. DS Brink lårer begge livbåtene. Kaptein Laurits Andersen blir rodd over til u-båten. DS Brink befant seg 50 kvart mil n.o fra Vardø. Tre menn fra u-båten ble rodd over til skipet som skulle senkes. Skipets papirer ble tatt av u-båtkapteinen Berndt Buss. Mannskapet på DS Brink må forlate skipet i livbåtene hvor de også oppbevarer personlige eiendeler.
Kl 17.30 ble trelasten antent. U-båten skjøt også 18 skudd mot DS Brink som ikke sank med en gang. En torpedo ble også avfyrt mot skipets midtside. Ennå synker ikke skipet som holdes oppe av trelasten. Skipet ble forlatt kl 1600 på ettermiddagen brennende fortsatt. Begge livbåtene med mannskapet ble tatt på slep etter u-båten. Kl 2200 økte vinden så mye at mannskapet ble tatt over i u-båten. Vinden økte til storm med høy sjø. I løpet av natten gikk begge livbåtene tapt med alle personlige eiendeler til mannskapet. Torsdag den 5. oktober ble innbyggerne i Vadsø overrasket over å se en tysk u-båt som landsetter mannskapet til DS Brink. Lokalavisen er på plass og rapporterer om besøket.
Hans Nilsen Bjønnes representerer rederiet Nilssen & Sønner under sjøforklaringen. Matros Konrad Arthur Johansen og førstestyrmann Hans Magnus Hansen avgav også forklaring på senkingen av skipet.

SLUTT RAPPORT
I 1914 var Tønsberg landets tredje største sjøfartsby. Byen hadde registret 87 dampskip. Etter krigen ble antall registrerte skip meget redusert. 43 skip fra Tønsberg ble senket. DS Brink var en av de 43 skipene.
Hva skjer med matros Konrad Arthur Johansen og den tyske u-båtkapteinen Berndt Buss?
Matros Konrad Arthur Johansen fortsetter til sjøs. Han går aldri i land egentlig. Eksamen som styrmann og skipsfører tar han i Tønsberg rett etter krigen. Han seiler som overstyrmann, skipfører og supercargo inntil han ble beordret i land i 1964. De siste årene av hans fartstid seiler han på Stillehavet som fører av båter i Høeghs rederi. Her fortsetter han å arbeide på rederiets kontor i Oslo.


Den tyske u-båtkapteinen Berndt Buss ble drept den 3.september 1917 under tokt i den engelske kanal. Han ble bare 34 år gammel.
Mannskapet på DS Brink ble behandlet meget bra. Berndt Buss var ikke like velvillig i andre situasjoner hvor båtene ble senket.

KILDER
Jermann, Gunnar: Vår ære og vår avmakt. 50 000 krigsseilere berget Norge gjennom første verdenskrig. Aschehoug. 2016.

Dnv, Lloyd’s , Starke, Norske skipsforlis 1916. Sjøforklaringer over norske skibe 1916, D. Brochmann. Med norsk skib/ Verdenskrigen samlet og bearbeidet av Steinar Norheim. Siste oppdatering: 02.12.2010.

ww1: D.S” Brink” and the German u-boat U 48 – a dramatic meeting: Teddview  Audiovisual Archival Management (TAAM). Blogg: http://teddview.blogspot.no

Norges Skibsførere. Annen utgave 1935- 1953. Paul T. Dreyers Forlag. Stavanger. 1954.

HISTORIE. Nr.8/2011. Poulsen, Morten Kjerside: Den tyske keisers ubåter var havets ensomme jegere. Bonnier Publications International AS.Oslo.
Sjøforklaringer over krigsforliste norske skibe i 1916. Aar 1916 den 14de oktober sattes ret paa byfogedkontoret i Tønsberg.

The paper will be presented at the meeting on March 23, 2018 at " Drammens Sjømannsforening ", the City of Drammen, Norway.
(Sailor association of Drammen, Norway).No comments: